Társasházak fűtés/hűtés szabályozása

Mivel a kiadvány jelen lapszámának fókusz témája az intelligens épület és a szabályozás, logikus ötletnek tartottam, hogy nagyobb felület fűtés/hűtés rendszerek szabályozásáról essék szó.  Az alábbiakban megpróbálom összefoglalni, hogy a társasházi projektek során melyek azok az egyedi műszaki követelmények, melyekre épületgépész tervezőként gondolni szükséges.

Mielőtt a műszaki kérdésekbe belefogok, fontosnak tartom, hogy egy picit a szabályozásról, mint tervezési feladatról is beszéljünk. Nem gondolom, hogy egyszerű tervezőként bíráskodnom kellene, vagy bárki felett pálcát törni, de a mindennapos munkám során azt tapasztalom, hogy a szabályozás témaköre egy „mostoha” határterület, mely valahogy sokszor kimarad mind a tervezők, mind a kivitelezők szerződéses tartalmából… Miközben egyértelműen és kötelezően feladat lenne tervezni és megvalósítani ezen rendszereket!

300 m2 hasznos alapterület alatt rendszertervet kell készítsünk. A rendszerterv a MMK állásfoglalása szerint „c) ismerteti az épületgépészeti, az erős és gyengeáramú berendezések épületen belüli elhelyezését, helyigényét, a műszaki berendezések működtetéséhez szükséges telepítési feltételeket.” Ezek alapján én úgy gondolom, hogy a rendszerterv elkészítéséhez igenis részletesen ki kell találni a gépészeti és villamos rendszereket és a hozzájuk tartozó épületautomatikát is! Sőt, a szükséges automatika rendszer „működtetési feltétele” alatt akár kábelezési igényeket is érthetünk! Láttam már néhány rendszertervet, de ilyen egyikben sem szerepelt!

300 m2 hasznos alapterület felett, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység esetén kötelező a kiviteli tervdokumentáció, mely része minden esetben az épületgépészeti- és a villamos kivitelezési dokumentáció. Ráadásul legtöbbször az építtető egy generál tervezővel, leginkább egy építésszel szerződik és egy szabványoknak, előírásoknak megfelelő, megvalósítható épület átfogó kiviteli tervezését rendeli meg. Költői kérdés, hogy ezek után hogyan fordulhat elő a projekteken, hogy ha pl. a hőmérséklet szabályozás témaköre kerül terítékre, akkor rendre azt a védekezést hallom, hogy „nem volt az én vállalásomban”?! Mondja ezt tervező vagy kivitelező egyaránt?! Szerencsétlen beruházó komoly összeget fizet „felelős” tervezésre, akár százmilliós összegeket a szakági kivitelezőknek és a projekt közben vagy a végén derül ki, hogy nem is működőképes a rendszere, mert hiányzik a működtetéshez szükséges komplett automatika rendszer? Vagy mondok egy másik példát 2016 elejéről: egy 16 lakásos „energiatudatos” társasház építkezés Budapesten. A tervek – ahogy az lenni szokott mostanság – kapkodásban készültek. A villamos és gépész tervező párhuzamosan dolgozott egymás mellett és a terv kiadása előtt egy gyors telefonhívással elintézték az egyeztetést. A villamos kolléga megszokásból lakásonként 1-1 termosztátot rajzolt és 1-1 termosztátot írt ki a költségvetésébe. A gépész kolléga pedig kiadta a tervet az „AA vagy annál jobb energetikai besorolás” érdekében helyiségenkénti termosztátokkal a műszaki leírásában. Sőt még azt is leírta a költségvetési kiírásban, hogy az automatika, így a termosztátok a villamos kiírásban szerepelnek. Néhány hónapja a festett falakat hornyolgatták az átadás előtt hajrában, hogy behúzzák a „kimaradt” kábeleket! Mondanom sem kell, hogy a beruházó milyen „boldog” volt, amikor közölték vele, hogy lenne még egy pármilliós tétel, ami kimaradt…

Kanyarodjunk vissza a műszaki részekhez! Egy dologban biztos vagyok: automatikára, szabályozásra vonatkozóan jó tervet csakis a gépész és villamos tervezők szoros együttműködése eredményezhet, melynek alapja csakis a gépész kiviteli tervdokumentáció lehet. Elengedhetetlen, hogy a működési vagy működtetési igényeket részletesen átadjuk a villamos kollégáknak! Az alábbiakban ezeket az igényeket gyűjtöm össze egy felület fűtés/hűtés rendszerrel tervezett, társasházi projekt esetében.

valami

Helyiségenkénti hőmérséklet szabályozás és helyiségenkénti páratartalom figyelés

Ma már energetikai követelmény a helyiségenkénti hőmérséklet szabályozás. Ezt szükségtelen részletezni. Még azzal kiegészíteném, hogy tapasztalatom szerint, napjainkban épülő alacsony hőveszteségű házak esetében hőérzet szempontjából is fontos követelmény.

Hűtés üzemben a helyiségenkénti páratartalom figyelése, mérése talán sokak számára nem egyértelmű – szerintem az optimális teljesítmény és folyamatos hűtési üzem érdekében elengedhetetlen! Sokszor találkozom központi harmatpont érzékelővel tervekben. Egy nagyterű, viszonylag alacsony használatú nappali és mondjuk pici alapterületű, folyamatosan használt lakószoba között jelentős különbségek lehetnek páratartalom tekintetében, főleg ha a szellőztetési szokások is eltérnek a különböző funkciójú helyiségekben. Azt gondolom, hogy egy érzékelővel nem lehet több helyiség párakicsapódását „kontrollálni”.

Harmatponti kicsapódás ellen háromféleképp lehet védekezni:

-          magas hűtési előremenő hőmérséklettel tervezünk, hogy véletlen sem legyen kicsapódás. Pl. 19-20˚C előremenő hűtővízzel. Logikusnak tűnik, de mivel a méretezési belső hőfok nagyon közel van a hűtőközeg hőmérséklethez, így a hűtési teljesítmények jelentősen, akár 35-50%-kal is lecsökkennek!

-          vannak cégek, akik a harmatpont kicsapódás érzékelésében „hisznek”: beépítenek lakásonként (jobb esetben helyiségenként) egy-egy harmatpont érzékelőt vagy harmatpont kapcsolót, mely valós kicsapódás esetén leállítja a hűtést az adott lakásban vagy helyiségben. A kicsapódás kárától valóban megóvjuk a lakást és az ott tartózkodók egészségét, de valójában nem lesz hűtés a lakásban! És amíg ki nem szárad az érzékelő, addig újra sem indul a rendszer. Ezzel a megoldással két fő probléma szokott lenni a gyakorlatban: a beépített harmatpont érzékelők telepítése során is akadnak gondok (pl. vakolós cégek eltűntetik, tönkre teszik), később üzem során több kicsapódás esetén koszolódnak, „elsározódnak” és néhány év múlva nem tudják ellátni a funkciójukat. A másik sokkal fontosabb ellenérv, hogy magas páratartalom esetén, ha leáll a szobák vagy lakás hűtése, akkor a szoba hőmérséklete emelkedni kezd, így a harmatponti hőmérséklet is változik: sajnos sokkal nehezebb lesz a rendszert alacsony előremenő hőmérséklettel újraindítani! Az is előfordulhat, hogy napokig, akár hetekig el sem indul a hűtés! (Hasonló a probléma, ha nyári szabadságból hazaérve a túlmelegedett lakásba hűtést akarnak indítani: fix, alacsony hőmérséklet esetén el sem indul a hűtés, csakis magasabb előremenővel és szépen apránként lehet csökkenteni a hűtővíz hőmérsékletét!)

-          azt gondolom, hogy a rendelkezésre álló műszaki megoldások közül a legjobb, ha helyiségenként mért páratartalomból „kiszámlja” a rendszer, hogy mi a minimális hűtővíz hőmérséklet, így mindig az optimális teljesítménnyel, folyamatos hűtési üzemet lehet biztosítani. Persze ebben az esetben a helyiség érzékelők alapján kell a szekunder keverőszelepet vezérelni. (A legtöbb hőtermelő nem tudja ezt a funkciót és hűtésben fix előremenő vizet produkál.)

Előremenő hűtési vízhőmérséklet társasházak esetében

Alapvetően két megoldás létezik: A., központi hűtővíz előállítás, B., lakásonkénti keverés.

Természetesen az „A” megoldás sokkal olcsóbb, így leginkább ezt tekinthetjük jellemzőnek. Ebben az esetben általában fix előremenő hőmérséklet érkezik a rendszerben a lakásokhoz, így a helyiségenkénti párafigyelés esetén itt is csak tiltás funkcióként fog működni a kicsapódás elleni védelem.

Műszakilag megoldható, hogy a ház összes mért páratartalma alapján kerüljön meghatározásra az előremenő vízhőmérséklet. Ebben az esetben néhány „buta felhasználó” miatt az egész ház hűtési teljesítménye csökkentésre kerül. Pl. az egyik lakó lekapcsolja a hűtését, kinyitja az ablakait és távollétében egy nyári zápor után magas páratartalom és magas hőmérséklet alakul ki a szobájában. Nyilván ez a helyiség lesz a „referencia”, ezek alapján kerülne meghatározásra a minimális hűtővíz hőmérséklet!  (Természetesen ehhez az egyes lakások vezérlői egy hálózatot kell alkossanak és egy központi vezérlőre csatlakoznak. Erre a hálózatra még visszatérnék.)

A fenti két megoldás kombinációja is lehet egy opció: bizonyos lakások, bizonyos helyiségeit figyeli a rendszer. Persze ember legyen a talpán, aki meghatározza, hogy melyek legyenek ezek a referencia eszközök!

A lakásonkénti keverés tűnik a „legigazságosabb” megoldásnak, de az is biztos, hogy ez drágább kiépítési mód hidraulikában. Itt a lakásonkénti vezérlők végzik a keverést a lakásban mért értékek alapján. Vannak olyan lakóparkok, ahol ez bőven belefér az eladási árban, itt általában a lakók kívánalmai is magasabbak. Sőt, egy kis marketinggel, műszaki magyarázattal alátámasztva még az értékesítést is segítheti a magasabb műszaki tartalom!

4-csöves kontra 2-csöves rendszerek

Egy irodaház esetében a helyiségek belső hőfejlődése, tájolása, valamint a helyiségek különböző funkciója miatt követelmény lehet a 4-csöves rendszer. (Az egy másik kérdés, hogy több épületben tapasztaltam már, hogy az üzemeltető nem működteti a fűtő és hűtő berendezéseket egyszerre…) Lakóépület esetében alapvetően nincsenek funkcióban és belső hőfejlődésekben jelentős eltérések, csupán a tájolás szólhat érvként a 4-csövesítés mellett. Ennek ellenére azt gondolom, hogy társasházak esetében – kiváltképp egy „lomha” szerkezet- vagy felületfűtés esetén – felesleges többletköltség a párhuzamos üzem kialakítása, tervezése!

Nem akarok átfogó részletes érvelésbe fogni, jelen írásban csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szabályozó berendezésnek 4-csöves rendszer esetében alkalmasnak kell lennie lakásonkénti átváltás elvégzésére (beállítható késleltetéssel elvégezni az átváltást, hogy a lakások csőkígyóiban lévő fűtő- vagy hűtővíz ne okozzon problémát a hidraulikai rendszerben).

2-csöves rendszer esetében pedig fontos, hogy a gépházi, központi átváltásról a lakások szabályozói információt kapjanak!!! Ez csakis úgy lehetséges, hogy a lakások szabályozói nem sziget üzemben, önállóan dolgoznak, hanem egy központi hálózathoz csatlakoznak! (Megoldható kontakt jellel, lakásonként relével vagy megoldható adatkommunikáció segítségével egyaránt.)

Sajnos nem egy olyan projekttel találkoztam, ahol elkészültek a lakások vezérlései, de a téli/nyári átváltás nem volt „központosítva”. Ebben az esetben az szokott történni, hogy üzemeltető vagy társasház kezelő kiírja a lépcsőházi faliújságra, figyelmezteti a lakókat, hogy mindenki kapcsolja át a lakásában a termosztátokat az új üzemre! Ha valaki nem lakik ott, vagy nem tartózkodik otthon, akkor pl. a fűtésben beállított 16˚C-os, takarékos távollét üzem állapota hirtelen fordított elven fog működni: 16˚C-ra akarja hűteni a lakást vagy szobát, azaz teljes teljesítménnyel indul a hűtés üzem! Mindaddig, amíg észre nem veszi a szerencsétlen tulajdonos… Szóval 2-csöves megoldás esetén szerintem elengedhetetlen, hogy az egyes lakások vezérlői az üzem váltásáról fizikailag kapjanak információt a hőközponttól. Ez csakis egy központosított, rendszerben telepített szabályozó esetén lehetséges! Egyszerűen nem elég lakásokban gondolkodni, hanem társasház szinten kell ellátni a feladatot!

Padló és mennyezeti hőleadók működtetése

Társasházak esetében jellemző, hogy a tartózkodási helyiségekben mennyezet fűtés/hűtés rendszerek vannak, fürdőkben, vizes helyiségekben és előtérben általában padlófűtés. (Hűtés funkció nélkül.) Családi házak esetében a mai napig sok tervező külön alapvezetéket tervez a padló körökhöz, külön alapvezetéket a mennyezetekhez – még akkor is, ha fűtésben teljesen azonos előremenő hőmérséklettel tervez a kolléga. Ennek általában az az oka, hogy a padlóban nem akarják keringtetni a hűtővizet nyáron. Kisebb lakások esetében sokszor 1-1 kör miatt valóban szükséges egy komplett padlófűtési alapvezetéket kiépíteni? Nem egyszerűbb, ha az automatika alkalmas arra, hogy hűtés üzembe a padló köröket elzárja az osztón lévő motorokkal?

Hőtechnikailag és hőérzet szempontjából is túlzásnak vagy túlméretezésnek tartom, amikor egy társasházban a lakóhelyiségekbe mennyezet és padló hőleadókat is terveznek. Előfordul ilyen is. Ebben az esetben viszont praktikus, ha a szabályozó tudja, hogy hűtés üzemben nem engedi be a vizet a padló körökbe, fűtés üzemben pedig akár léptetni is tudja a hőleadókat: alapban a padlóval fűt és ha nem elég a teljesítmény vagy rugalmasabb felfűtést akar a lakó, akkor „turbó” üzemben rákapcsolja a mennyezeti hőleadót is.

Termosztátok, azaz a beállítható hőfokok korlátozása

Első olvasásra talán nem tűnik fontosnak, pedig az üzemeltetői oldalról nagyon sokszor felmerül a igény! Gondoljunk csak bele, hogy a régi panel épületeknél milyen komoly jogi szabályozás szükséges ahhoz, hogy a hőmennyiség mérésen felül egy „igazságos” alapdíj vagy kompenzáció kerüljön be a lakásonkénti költségek számításához, elszámoltatásához. Tipikus eset a köztes lakás példája: a tulajdonos letekeri a kívánt hőmérsékletet és gyakorlatilag a szomszédok fűtik, temperálják a lakását, miközben a hőmennyiségmérője meg sem moccan! A kompenzáció mértékének csökkentésének egy lehetősége, ha a termosztátok állíthatóságát bekorlátozzák – legyen egy minimális hőfok télen és egy maximális beállítható hőmérséklet nyáron!

Termosztátok internetes hozzáférhetősége

A minap egy okos kávéfőző reklámot láttam, amit netről lehet indítani. Nem teljesen értem, hogy ha nem vagyok otthon és nincs csésze a gép alatt, akkor mégis kinek főzzek távolról kávét? Nagyon hasznos funkció…

Viccet félretéve – egy alacsony hőmérsékletű hőleadó rendszer esetében lassan minimális követelmény a távolról elérhetőség lehetősége. A hőfokok állíthatóságán felül a lakásra vagy helyiségekre történő „rálátás” is igényként jelentkezik.

A lakások vezérlőjét lakásonként is csatlakoztathatjuk netes felületre, ha a vezérlő kap internetes csatlakozást. Ez talán nem tűnik újdonságnak, évek óta találhatóak ilyen termékek a piacon. Társasházak esetében viszont egyre többször azt tapasztaljuk, hogy a tulajdonos nem akar internetes előfizetést a lakásba! Sokan egyre olcsóbb mobil nettel oldják meg az igényeiket vagy befektetés céllal vásárolnak lakást és ritkán használják vagy kiadják. Ha nincs szolgáltatás vagy nincs otthon a mobil, akkor a szabályozó sem kap netet…

A fentiekben már többször említettem, hogy ha a ház egy szabályozó rendszert kap és nem csak lakásonkénti, sziget üzemű szabályozókat, akkor egyetlen központi netes csatlakoztatással elérhetők lehetnek a lakások szabályozói! Gondoljunk csak bele, hogy pl. egy 60 lakásos ház esetében egyetlen, kb. 2000 Ft-os előfizetéssel minden lakó kaphat internetes elérhetőséget a termosztátjaihoz?! Lakásonként 33 Ft/hó üzemeltetési költséggel!

Épületfelügyeleti rendszerre történő csatlakoztatás

A fentiekben több funkciónál elhangzott, hogy érdemes egy egész épületre kiterjedő szabályozó hálózatot kiépíteni. Ha fizikailag megtörténik ezen hálózat kiépítése, kábelezése, akkor már csak egy egyszerű csatlakoztatás kérdése, hogy ezt a rendszert egy átfogó felügyeleti rendszerre illesszük. Természetesen alapkövetelmény, hogy az eszközök valamilyen közös, szabványos nyelven kommunikáljanak. Sajnos sokszor tervezéskor ezen igény nem jelentkezik, a beruházó a lakások eladását követően „kiszáll” a projektből és nem érdeke a későbbi egyszerű és olcsó üzemeltetés lehetősége. Pedig a ház átadását követően kezdődik az igazi „élet”! Gondoljunk csak bele – átadnak egy 50-80-100 lakásos épületet, ahol minden beköltöző lakó folyamatosan, minden problémájával a közös képviselőt keresi… Mekkora előny lehet egy távolról elérhető, üzemeltetői felület társasház kezelők részére? A fenti hálózat kialakítása esetén ráadásul közel nulla beruházási költséggel?

Visszatekintve a cikk terjedelmére és tartalmára, egy laikus olvasó talán azt gondolná, hogy valami jövőbemutató, high-tech rendszer dolgairól írtam. Valójában csupán mai előírásoknak megfelelő, felület fűtés/hűtéssel tervezett társasház optimális működtetéséhez szükséges, minimális szabályozási követelményeket soroltam fel… Ráadásul a témákat a hely hiánya miatt csupán érinteni volt lehetőségem – mindegyik funkcióról, feladatról és azok eszközeiről akár egy-egy önálló írást lehetne készíteni!

A termékek, rendszerek, megoldások rendelkezésre állnak a piacon! A megvalósíthatósághoz azonban elengedhetetlen, hogy időben, a tervezési szakaszban felmerüljenek a fenti kérdések és a tervezési szakasz végéig ezekre a válaszokat is megtaláljuk – a villamos kollégákkal együttműködésben!

JOÓ RENÁTÓ
épületgépész mérnök

Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg ismerőseiddel és kövess minket a Facebook-on!

Hasonló cikkek